• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Местоположението на с. Стражица е в североизточна България - Южна Добруджа, община Балчик, област Добрич.

Отдалечеността от Балчик е 8 км, а от Добрич - 30 км. Селото е съществувало до 1938 г. с името с. Стражица. В него са живеели предимно мюсюлмани и са обработвали 3800 дка земя. Казвало се е с. Стражица, поради това, че селото е било в началото на горски масив и там е била "Горската стража", а оттам - Стражица. С указ на цар Борис от 1940 г. се изграждат конюшни и се започва отглеждането на коне, необходими за армията. От 1946 г. се основава ДЗС "Стефан Караджа", което съществува до 1970 г. Населеното място се е казвало ДЗС "Стефан Караджа". От 1970 г. отново е с. Стражица.

Инфраструктурата на с. Стражица е следната: ЦДГ "Радост" с 22 деца; Читалище "Стефан Караджа" с разгърната застроена площ 800 кв. м с 2 зали, като едната е с 400 седящи места и обширна сцена, а втората зала е със 100 седящи места. Има здравен кабинет и предстои изграждане на здравна служба през 2006 г. Пощенската станция е на територията на с. Стражица и обслужва 4 населени места - с. Стражица, с. Бобовец, с. Ляхово и с. Храброво.

Население: Жителите с постоянен адрес са 400, къщите са 111, поминъкът е животновъдство и растениевъдство. "Агростан" ЕООД с арендатор Димитър Георгиев обработва 7000 дка земя. ЕООД "Стефан Караджа" с управител Пламен Петков се занимава с обработка на 11 000 дка земя, отглеждане на 100 бр. коне със задача подобряване на Източна българска порода коне и развъждане на чистокръвна порода коне, отглеждат се 300 бр. овце асканийска порода.

Забележителности: с. Стражица е известно с конезавода, като в близкото минало са печелени много призови места в страната и в чужбина. Печелено е и първо място в Пардовице, бивша Чехословакия с ранг на европейско първенство. В селото има парк с 50 дка иглолистни и широколистни дървесни видове. Той е създаден през 1952 г.


Кмет на селото: Шукри Али Шукри.

Телефон: 0579/7 41 62; 0895/554047
e-mail: strazhitsa@balchik.bg