• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 23.09.2013 година (понеделник) от 17.15 ч.;


2. Заседание на постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 23.09.2013 г. (понеделник) от 18.00 часа.