• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поръчката: Превоз на учители по направление Добрич-Оброчище и обратно. Превоз на ученици 9-12 клас от с. Одърци и с. Батово до с. Оброчище и обратно през учебната 2013/2014 година по определени маршрути и разписания.

Услугата се извършва, чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни. Краен срок за получаване на оферти: 15:00ч. на 16.09.2013г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна резписка, респ. куриер на адреса на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ул. "Мусала" №1. Лице за приемане на оферти Росица Тодорова Койнова и Димитрина Димитрова Димитрова, тел: 0579/6-70-91

Настоящата покана е публикувана под номер 9019669 на сайта на АОП.

Цялата документация може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)