• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Географското разположение на с. Тригорци спрямо град Балчик е в посока север-северозапад.

До 1946 г., когато е направена национализация на земята, с. Тригорци е разполагало с приблизително 36 000 дка обработваема земя.

Старото име на с. Тригорци е било Джеферли Ючорман, като това е името на тогавашния собственик на земята. Селото е било заобиколено от три гори откъдето идва и сегашното му име. През 1940 г. всички селища в България се преименуват с български имена и така от Джеферли Ючорман става Тригорци.

През селото минава стар римски път - Калиакра, Каварна, Велково, Тригорци, Кремена, Дропла, Добрич, Силистра.

Селото се е състояло от две махали на разстояние 1,5 км, те са се делили на долна и горна. В горната махала, която съществува и сега е имало 10 черкезки и татарски чифлика, а в долната, която е ликвидирана през 1958 г. е имало 2 турски чифлика. В края на 18 век в долната махала се заселва Христо Ючормански, който е земеделец и търговец. Той е родоначалник на родовете - Ючормански, Гавраилови, Янакиеви и Матакиеви. В началото на 19 век се заселва и Петър Ненов, който идва от Ямбол. Наследниците на тези два рода Ючормански и Ненови до 1878 г. изкупуват чифлиците и създават днешното село Тригорци.

До Руско-Турската освободителна война основен поминък за населението е животновъдството. След войната, горите постепенно се изсичат и хората започват да се занимават с обработка на земята, т.е. основен поминък става селскотостопанство и зърнопроизводство.

В западната част на сегашното село Тригорци е имало частна кооперация - тухларница, а също така се е добивал варовик.

След Първата световна война са се заселили "колонисти" от Румъния, които след 1940 г. си отиват, а на тяхно място идват българи-преселници от северна Добруджа.

Разстоянието от с. Тригорци до общинския център, гр. Балчик е 20 км, а до областния център гр. Добрич е 45 км.

В селото няма детски и учебни заведения, няма и здравна служба, аптека или поща.

Броят на населението в с. Тригорци с постоянен адрес е 150 човека, а с настоящ 158. Общият брой на къщите е 59, като 4 от тях са закупени от софиянци, а 8 от къщите са необитаеми.Кмет на селото: Цанка Иванова Колева

Телефон: 05723/5515; 0895 55 41 70
e-mail:trigortsi@balchik.bg