• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

31.07.2013 г. Открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

С предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик"

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0016

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 19.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 19.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 26.08.2013 г.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (zip)