• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поканата:  Изработка на материали, свързани с осигуряване на публичност по проект „РибАрт фест Балчик", финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007-2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 29.07.2013.


Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер 9017841 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров - д-р Дирекция "ТЕМСЕ", Община Балчик, тел: 0579/71053.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)