• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 23 юли 2013 г. (вторник) от 17.00 часа;


2. Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 23 юли 2013 г. (вторник) от 17.15 часа;


3. Заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология на 23 юли 2013 г. (вторник) от 18.00 часа.