• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: „Закупуване на дълготрайни материални активи”.

Краен срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 16.07.2013 г.

Настоящата покана е публикувана под номер 9017406 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)