• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката "Рехабилитация на алея Деветакова” – гр. Балчик.

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 30.05.2013 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9015797 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (zip)