• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2013 година (петък) от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски", ще се проведе тържествено заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за удостояване с почетен гражданин на град Балчик г-н Мирко Радославов Мирков.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

6. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик