• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 25 март 2013 г. от 17.30 часа;

2. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 26 март 2013 г. от 17.30 часа