• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ на 29.01.2013 година (вторник от 17.00 ч.;  
2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ на 29.01.2013 година (вторник) от 17.30 ч.;

3.ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ на 30.01.2013 година (сряда) от 17.15 ч.