• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 09.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от  I-X  при Помощно училище интернат"Академик Тодор Самодумов" с.Кранево  

Краен срок за получаване на офертите: 16.01.2013 г. 16.00 часа.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,респективно куриер на адреса на ПУИ "Академик Тодор Самодумов" с.Кранево, ул."Шипка" № 12

Лице за приемане на оферти: Тодорка Друмева, тел: 05796/6502

Настоящата покана е публикувана  под № 9010948/09.01.2013 г. на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК