• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПК КЪМ ОбС - БАЛЧИК ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 17.12.2012 година от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 18.12.2012 година от 17.15 часа;

3. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 19.12.2012 г. от 17.00 часа.