• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА


 

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ НА 27 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА ОТ 17.15 ЧАСА;

 

2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА 28 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА ОТ 17.30 ЧАСА.