• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


26 септември 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите от ЕТАП 2 - „Изпълнение" на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - община Балчик"


ЗА ПРОЕКТ:   на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г, приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - община Балчик"НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0020

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 30.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 30.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

 

 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от ТУК!