• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2012 ГОДИНА

1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
НА 12 ЮЛИ 2012 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17.00 ЧАСА;

2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД,
СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ НА 12 ЮЛИ 2012 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17.30 ЧАСА;

3. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА 16 ЮЛИ 2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.30 ЧАСА; 4. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОФОНДОВЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА 16 ЮЛИ 2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 18.30 ЧАСА.