• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ - МЕСЕЦ МАЙ 2012 Г.


1. СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ  И ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ - 14 МАЙ 2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;


2. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ - 14 МАЙ 2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 18.00 ЧАСА;


3. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - 15 МАЙ 2012 Г. (ВТОРНИК) ОТ 17.00 ЧАСА;


4. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - 15 МАЙ 2012 Г. (ВТОРНИК) ОТ 18.00 ЧАСА;


5. ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ - 16 МАЙ 2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 17.30 ЧАСА;