• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ - 20 МАРТ 2012 ГОДИНА (ВТОРНИК) ОТ 16.30 ЧАСА;


2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ - 21 МАРТ 2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 17.00 ЧАСА;


3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ - 21 МАРТ 2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 18.00 ЧАСА;


4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - 22.03.2012 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ         17.00 ЧАСА;


5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ - 23.03.2012 ГОДИНА (ПЕТЪК) ОТ 17.00 ЧАСА.