• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

март 2012 г.


1. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА 07.03.2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 16.30 ЧАСА


2. ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОФОНДОВЕ НА 07.03.2012 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 17.15 ЧАСА