• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

23.02.2012 г. - ОТКРИТ KOНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА ЗОП

С ПРЕДМЕТ

Предоставяне на услуга във връзка с провеждане на „Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет

ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет

№ НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП

       00479-2012-0004

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

       до 16:00 часа на 26.03.2012 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ

       до 16:00 часа на 26.03.2012 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

       до 16:00 часа на 05.04.2012 г. вкл.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

        тръжна документация - DOC

Разяснения:

- от 19.03.2012 г. - тук

- от 23.03.2012 г. - тук

- от 26.03.2012 г. - тук