• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

„Приемна грижа" е шанс за децата да растат в семейна среда!
Децата, лишени  от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани точно така, както всички останали деца.
Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш „Приемна грижа" да стигне до възможно най-много деца.
Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и е съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.
Услугата "приемна грижа" дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата "приемна грижа" осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие.
Приемната грижа е алтернатива децата да не се отглеждат в специализирани институции, тъй като грижите в социалните домове не могат да компенсират грижата в семейството. У нас има два вида приемна грижа - доброволна и професионална.
Нека повече деца получат шанс за нормален живот в семейна среда. Така те ще усвоят социалните модели на поведение и ще имат шанс да развият своя потенциал за независим живот.
Ако желаете да сбъднете една детска мечта, да върнете една детска усмивка, да направите щастлив живота на едно дете, лишено от обич, ласка и грижа, обърнете се към Дирекция "Социално подпомагане" в  гр. Балчик.
Подробна информация може да получите  всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на тел. 0579/ 7 37 98 - отдел „ Закрила на детето" или  всеки понеделник в приемния ден на директора на Дирекция "Социално подпомагане" от 9.00 до 12.30 часа.