Във връзка с изграждане на капацитета на Местната инициативна рибарска група
„Шабла - Каварна - Балчик" и разработването на стратегия за развитие на рибарската област, финансирани по Ос 4 на Оперативна програма за развитието на сектор Рибарство /2007 - 2013/, ще се проведe Среща с представители от трите общини на 20.09.2010 година (понеделник) от 17:30 часа, в сградата на Общинска администрация град Шабла.    Поканени са да присъстват:  Явор Недев - Изпълнителен  директор на ИАРА и  Желязко Желязков- Областен управител на област Добрич.

Всички заинтересовани лица са поканени да споделят и обсъдят своите проблеми, идеи и да зададат своите въпроси.
Прикачени файлове: