• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Зони за платено паркиране:


Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните МПС на територията на Община Балчик


Заявление за годишен абонамент за платено локално паркиране по постоянен/настоящ адрес в обхвата на Зона за платено паркиране в град Балчик.

Заявление за издаване на абонаментна карта за режим на платено паркиране на ППС - служебен абонамент

 


За повече информация: kibela2014@balchik.bg

Адрес: гр.Балчик, ул.Черно море № 24 Б, ет.II