• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ


Община Балчик предоставя на Вашето внимание проект за промяна в Маршрутно разписание по Градска линия №1. В срок до 12.11.2013г. можете да депозирате вашите писмени становища и мнения за предстоящата промяна.

Проектът е изготвен във връзка с искане на граждани и се отнася за последния час по линия №1 - от 18.15 на 17.45 /от Ново гробище/ и от 18.40 на 18.10 часа /от пл. "Рибарски/

Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, след обсъждане на 14.11.2013г. от назначена от кмета комисия, проектът  се внася за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.

Проект на Маршрутно разписание № 5-1