• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.11.2010

Публично обсъждане на актуализацията на бюджета за 2010 година ще се проведе на 23 ноември от 10.00ч. в заседателната зала на Община Балчик. На него ще бъдат предложени параметрите на актуализирания бюджет за настоящата година, както и ще бъдат изслушани и обсъдени предложения на граждани, неправителствени и други организации за промени.

Подробни данни
Капиталови разходи към 01.11.2010г.Министерство на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Днес бе подписан договор за изпълнение на проекта за възстановяване на велоалеята между град Балчик и курортен комплекс Албена. Общата сума на ремонтните дейности възлиза...