• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.10.2010


На 14.10.2010г. в Министерство на труда и социалната политика ще бъде подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрен проект "Протегни ръка за помощ" с регистрационен номер: BG051PО001-5.2.07-0089. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде отпусната, е 177660,95 лв. Срокът на договора е 14 месеца.Срокът за изпълнение на дейностите домашен помощник и социален асистент е 12 месеца. В проекта ще бъдат включени общо 90 човека, от които 60 са потребители на услугите, а 30 са предоставящи.

Проектът е по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, схема: BG051PO001-5.2.07; "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3."Проучваме възможностите за подобряване на инфраструктурата и условията на труд за рибарите, разтоварващи уловите на рибарско пристанище "Балчик".
Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона...