• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.09.2010

Еднократна такса от по 5 000 лева за издаване на разрешения за строеж на два ветроенергийни парка в района на селата Стражица, Кремена и Тригорци ще трябва да заплати «Тесса Енерджи» ООД на Община Балчик. Това решиха съветниците днес, след като изслушаха вносителя на предложението д-р Урал Бекиров. По думите му проектите имат голям обществен и значим социален ефект, изразяващ се в ангажирането на местни фирми и строителни работници.
Съгласно общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, таксата за технически услуги за всеки един ветрогенератор е 30 000 лева.
Според същата наредба, чл.39(3) инвестиционни и/или инфраструктурни проекти с голям обществен интерес и значим социален ефект, при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 метра мрежи, съоръжения и инсталации, се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, като заплатят еднократна такса в размер на 5 000 лева.
В знак на несъгласие с решението на Общинския съвет кметът Николай Ангелов напусна днешното заседание.

Община Балчик Ви уведомява, че данъчната кампания за 2022г. започва на 17 януари:
Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства...