• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

05.08.2021

На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали. 

Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен в web site на Община Балчик, секция Преброяване http://www.balchik.bg/bg/infopage/3385 

Преброяването на населението и жилищния фонд ще се осъществи в периода от 18 септември до 3 октомври 2021 г.


Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,