• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.02.2021

С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Балчик за извършване на Строително-монтажни работи за изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Проектното решение предвижда премахване на старата пристройка, долепена до съществуваща сграда, и изграждане на нова от метална конструкция, която ще се използва за физкултурна дейност на детската градина. Предвижда се направа на нови фундаменти от стоманобетон. Конструкцията на сградата е стоманена, като стенните елементи ще се изпълнят с термопанели. По покрива се предвижда да бъде монтиран удароустойчив материал, пропускащ светлина. Също така ще бъде изпълнена и нова електрическа инсталация с подходящо оборудване и осветителни тела. Предвижда се подмяна на съществуващото отопление с нови радиатори и тръби. Децата ще дишат по-свеж въздух с нова вентилационна инсталация. По подовете се предвижда полагането на изравнителна циментова замазка, върху която ще бъде положена специална винилова настилка, подходяща за спортни дейности. 

Общият бюджет на проекта е 400 000 лв., от които 120 000 лв. са директно финансиране от Министерството на труда и социалната политика, а  280 000 лева е съфинансирането от страна на Общината. С 360 000 лв. ще се обезпечат строителните дейности по обекта, 16 000 лв. са за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица, а останалите 24 000 са за организация, оперативно управление и контрол от страна на Проект „Красива България“. 

Най-късно до месец юни 2021 година трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта, а до месец ноември трябва да приключат строително-монтажните работи и да бъде отчетено изпълнението.

На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...