• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.08.2010

Общинският съвет на Балчик прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първите 6 месеца на годината. Успоредно с това общинските съветници одобриха предложената от кмета Николай Ангелов актуализация на бюджета.
Към 30 юни 2010 коригираният бюджет е бил в размер на 22 263 523 лева. За отчетния период касовото изпълнение на бюджета в приходната и разходната си част е 10 262 469 лева.
В изложението си пред съветниците кметът подчерта, че всички направени корекции се изразяват в намаление на първоначално приетия бюджет. Не са извършени обаче корекции във функциите „Отбрана и сигурност”, „Образование” и „Социални дейности”.
Намаляват се капиталовите разходи с общо 56 200 лева, в т.ч. за четвъртокласната пътна мрежа с 37 400 лева и целеви ремонти с 18 800лв.
В увеличение на приходите за местни дейности е заложен кредитът от 8 милиона лева, от който се предвижда да се усвоят 2 милиона. Останалите пари ще останат като салдо по сметката.
Очакваният спад на собствените приходи се отразява със занижение с по 500 хиляди лева на парите от придобиване и продажба на земя.
Актуализацията на бюджета засегна и общата сума за културната програма, която, занижена с 65 000, става 593 900 лева.
По предложение на кмета Николай Ангелов от заложените един милион лева за реконструкция на стадиона в Балчик 300 000 лева ще бъдат пренасочени към финансиране на местната болница.

От ЕРП Север съобщават, че поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,
"За чиста храна" е девизът на малките производители, които ще посрещат лично своите потребители утре между 17 и 21 часа в началото на крайбрежната алея в Балчик.