• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.01.2021

Община Балчик кандидатства с три обекта по проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Всеки един от тях е с бюджет от по 400 хиляди лева, като собственото финансиране е между 55 и 70 процента.

Идеята на местната администрация е да се получи съфинансиране на строителството на спортна зала в новоизграждащия се спортен комплекс, разположен на юг от ж.к. ”Балик” с площ 28 дка. Спортната зала ще представлява двуетажна сграда, в чието първо ниво ще са разположени две съблекални за спортисти, треньорска стая, стая за съдии, лекарски кабинет, заседателна зала, санитарни възли и склад. На второто ниво ще се намира VIP ложа, фитнес зала и санитарни възли.

Вторият проект е свързан с реализирането на физкултурен салон в ЦДГ "Чайка". В момента условията в залата, където спортуват децата, са лоши и не предполагат нормални учебни занятия. Подобренията предвиждат подмяна на настилките, осигуряване на повече светлина и други конструктивни промени.

Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора е третият проект, с който се кандидатства за съфинансиране по "Красива България".

Обектът е разположен във вилна зона в.з. "Сборно място" и е с обща площ 2185 квадратни метра. В изградената вече на груб строеж сграда с площ 363,30 м2 се предвижда да се обособят лекарски кабинет, помещения за администрация, трапезария и кухня. В средата на първия етаж ще се оформи т.нар. дневно пространство за обитателите. На втори и трети етаж са предвидени стаи за почивка, всяка от които с тераса и санитарен възел. На третия етаж е проектирана втора дневна за тихи игри и литературни занимания. Помислено е за всеки от етажите да има камериерски офиси.

В завършената сграда по проекта ще се предоставя социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за стари хора" с капацитет 15 места.

При одобрение от страна на Министерство на труда и социалната политика, се очаква строителните и ремонтни дейности да започнат веднага, като срокът за изпълнение е края на настоящата година.

На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...