• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

13.11.2020

Със своя заповед кметът на Община Балчик Николай Ангелов забранява ползването на всички пенсионерски клубове на територията на община Балчик. Във връзка с усложнената епидемична обстановка се забранява и достъпа на външни лица в сградите на Общинкса администрация на пл. „21 септември" № 6 и ул. „Дионисополис" № 2. Изключение правят Информационен център, Данъчна служба, изнесеното работно място на Кадастъра и ТИЦ “Мелницата”. 

Пълният текст на заповедта може да се прочете в раздел "Здравеопазване".


Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...
С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" е одобрено проектното предложение на Община Балчик за извършване на Строително-монтажни работи за...