• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

13.11.2020

Със своя заповед кметът на Община Балчик Николай Ангелов забранява ползването на всички пенсионерски клубове на територията на община Балчик. Във връзка с усложнената епидемична обстановка се забранява и достъпа на външни лица в сградите на Общинкса администрация на пл. „21 септември" № 6 и ул. „Дионисополис" № 2. Изключение правят Информационен център, Данъчна служба, изнесеното работно място на Кадастъра и ТИЦ “Мелницата”. 

Пълният текст на заповедта може да се прочете в раздел "Здравеопазване".


Със своя заповед кметът на Община Балчик Николай Ангелов забранява ползването на всички пенсионерски клубове на територията на община Балчик.
До края на месец ноември се преустановява провеждането на приемни дни на кмета на Община Балчик, заместниците му, секретаря и главния архитект.