• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.03.2020

Към I.1. относно функционирането на някои търговски обекти и дейности:
Обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция /баничарници, обекти за закуски и сладкарски изделия/, могат да предлагат храни при условие, че няма места за хранене на посетители /маси, плотове и други подобни/, така че гражданите да не се задържат в търговската им зала.

За залите, регистрирани по Закона за хазарта, се прилагат мерките, в сила за увеселителни и игрални зали.

В местата за настаняване към момента има нормален режим на работа. Препоръчваме да се избягва храненето на блок маса. Разстоянието между масите за хранене да бъде не по-малко от 1.5-2 м. Препоръчваме там, където има възможност, изхранването да се извършва чрез сервиз по стаите, като се обръща особено внимание на спазването на дезинфекцията на посудата и личната безопасност на персонала, който сервира и отсервира. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, посещенията в ресторантите са забранени. Ресторантите към местата за настаняване не предлагат изхранване на външни посетители. Препоръчваме да се извършва контрол на здравословното състояние на персонала, който обслужва гостите.

Всички пазари на открито следва да осигурят не по-малко от 2 м разстояние между отделните търговски маси. Препоръчваме общините да предприемат действия по преструктурирането им с цел осигуряване на минимум 1-1.5 м отстояние за клиентите на пазарите.

Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани /златарски, ключарски и други ателиета/ продължават да работят нормално, като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Пропускат в такива обекти трябва да е съобразно площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1-1.5 м.

Фризьорски и бръснарски салони продължават да работят, но само по график с клиенти, осигуряващ възможност за дезинфекция на обекта след всеки клиент. Препоръчваме преструктуриране на залите, така че да има разстояние от 1-1.5 м между отделните работни места в тях. Не се разрешава изчакване на клиентите в салоните.

На супермаркетите и обектите на големите търговски вериги препоръчваме:
Да разделят местата за вземане и връщане на търговски колички и да ги обозначат;
Количките, които гражданите връщат, трябва да бъдат дезинфекцирани, като се обръща особено внимание на местата за хващане и да бъдат служебно поставени на местата за вземане;
Да се въведе контрол на достъпа до търговските зали, като броят на пропускане на клиентите да става съобразно размера на свободната търговска площ на обекта и пропускателната способност на касите за плащане, за да има осигурено разстояние между клиентите в търговска зала 1-1.5 м, както и разстояние при изчакване на каса за плащане – минимум 1-1.5 м;

Обекти, които предлагат храни през гише и имат разположени на открито маси, препоръчваме да премахнат масите с цел избягване струпването на хора пред обекта.

Всички каси, на които се извършват плащания на задължения към бюджета, както и плащания на битови сметки, продължават да работят с пропускателен режим, осигуряващ по 1-.5 м дистанция между клиентите.

На всички търговски обекти, които ще работят с граждани, препоръчваме дву- или трикратно извършване на дезинфекция на подове и всички повърхности, до които имат достъп клиенти и посетители, както и на всички перила, дръжки, щендери, рафтове, полици и др.

По отношение на сватби, кръщенета и тъжни ритуали и обреди се препоръчва на гражданите да съблюдават указанията за лична и социална хигиена – дистанция от не по-малко от метър, ограничаване на времето за контакт лице в лице под 15 мин., често миене на ръце и ползване на лични предпазни средства – маски и ръкавици.

Министерството на културата информира относно предстоящи летни планови проверки по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.
Община Балчик уведомява, че от 17.06.2021г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна