• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.11.2018

В навечерието на 140 години от създаването на Българския Червен кръст, Областният съвет на БЧК Добрич постави началото на ежегодна благотворителност в подкрепа на сираци от област Добрич, които желаят да продължат образованието си във Висше учебно заведение в страната.  

Инициативата е с характер на корпоративна благотворителност сред служителите на БЧК, като събраната сума е в размер на 500 лева и гарантира годишна помощ на един стипендиант.

За да удовлетвори потребностите на нуждаещите се млади хора от общините в областта, на 23 октомври 2018 година в подкрепа на социалната кауза стартира и целогодишна фондонабирателна кампания сред обществеността. Събраната сума е 1200 лв.  

Постъпилите запитвания от кандидат - стипендианти в БЧК Добрич вече са трима и се подготвят документи.   

Подбора на стипендианти, условията на които трябва да отговарят и периодите за изплащане на стипендиите са регламентирани в Правилник на ОС на БЧК Добрич.

Съпричастни юридически и физически лица могат да дарят средства по банков път или в касата на областната организация на БЧК, а съвместно с Български пощи Добрич дарения могат да постъпват и в касички поставени в пощенските клонове на общините.

За активност в  „мрежата на доброто" е нужно милосърдие! 

                                  

Сметка на ОС БЧК Добрич:

BG 74 UNCR 9660 100529 4738

Основание за внасяне: Кампания „Солидарност" за сирак;

Допълнителна информация за студенти и дарители:

ОС на БЧК Добрич, ул. „О.Паисий" № 19

Тел. 058 602 247; 058 602 279 /работно време 9-12 ч.; 13-17 ч.

e-mail: dobrich@redcross.bg


Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,