• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.06.2010

Общинска данъчна служба Балчик  напомня, че на 30 юни 2010 г. изтича срокът, в който за притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...