• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.06.2010

Общинска данъчна служба Балчик  напомня, че на 30 юни 2010 г. изтича срокът, в който за притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Община Балчик кандидатства с три обекта по проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Всеки един от тях е с бюджет от по 400 хиляди лева, като...
Поради годишно приключване и преустановяване на банковото обслужване за 2020 г., касите на община Балчик няма да работят с граждани на 30 и 31 декември 2020 г.

От ръководството...