• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.07.2018

Община Балчик уведомява, че от 25.07.2018г. се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите” за периода месец септември – месец декември 2018г. Във връзка с внедряване на Регламента за защита на лични данни, всички правоимащи е необходимо да подадат отново заявление за закупуване на карта, за да изразят съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация – гр.Балчик.

Срок за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” са както следва:
- за месец IX, X, XI, XII 2018г. - от 25.07 до 14.08.2018г.

Срок за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

- за месец IX, X, XI, XII - 2018г. - от 20.08 до 05.09.2018г.

Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност - за хора с увреждания/.

Всички пенсионери и инвалиди, закупили карти за предходното тримесечие /за месеците V, VI, VII 2018г./ ще могат да ги ползват и през месец август 2018г.

До 15 ноември се удължава срокът за набиране на кандидати за преброители.
12 броя таблети, два компютъра, мултифункционално устройство и рутер получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик.