• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

25.01.2018

До края на първите шест месеца от годината може да се заплати първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и налога върху превозните средства.

Всеки може да се възползва от 5% намаление на дължимата сума, ако заплати до 30 април.

От 24 януари плащанията може да стават и чрез сайта www.balchik.bg , при условие, че се посочи КИН (клиентски идентификационен номер). Такъв е изпратен на всяко задължено лице в писмен вид.

Другите опции за плащане са в брой: на касата на Общинска данъчна служба; чрез POS терминал отново на касата; безкасово - чрез пощенски запис или платежно нареждане чрез банка:

IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
банков код - UNCR BGSF
"Уникредит Булбанк"  АД

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

Сроковете за плащане на патентен данък за 2018г.са :
II вноска - 30 април 2018 г.
III вноска - 31 юли 2018 г.
IV вноска - 31 октомври 2018 г.В навечерието на 140 години от създаването на Българския Червен кръст
На последното си заседание Министерски съвет предостави на Община Балчик правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение