• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.05.2017

Уважаеми съграждани,
Скъпи деца, ученици и учители,
Дейци на просветата и културата,

Поздравявам ви по повод 24 май – Празник на град Балчик и Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!
На тази дата всички ние изразяваме признателност към делото на светите братя Кирил и Методий, към нашите учители.
24 май е символ на традиция, духовност, самочувствие. На този ден честваме азбуката, дала ни културна независимост и знания.
За нас е гордост, че празникът на българската книжовност е Ден и на нашия красив хилядолетен град.
Поклон пред делото на всички просветни дейци!
Честит 24-ти май, граждани на България!
Весел празник, балчиклии!

Николай АНГЕЛОВ,
Кмет на Община Балчик

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,