• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

05.05.2017

Работна среща във връзка с общ проект за рехабилитация на пътя до Тузлата и крайбрежния път в посока Каварна се проведе днес в администрацията на Община Балчик. На срещата кметовете на побратимените общини Николай Ангелов и Кристиан Раду декларираха готовността си да продължат работа по съвместни проекти. Предвижда се ремонт на около километър от улиците "Черно море" и "Приморска" в Балчик. На срещата стана ясно, че подобно проектно предложение е коментирано с румънската община Наводари. Прогнозното разпределение на средствата по конкретния проект ще бъде 4,5 милиона евро за Мангалия и 3,5 милиона за Балчик.
Днес експерти от двете администрации дискутираха възможността за кандидатстване по друга мярка, където община Балчик да бъде водещ партньор. Целта на проекта е реновиране на дамбата. Кметът Ангелов подчерта, че ремонтът на крайбрежната алея е приоритетен за него и важен за града.

Утре е неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Балчик. Със заповед, подписана от зам.-кмета Митко Петров,
Община Балчик организира пресконференция, която ще се проведе на 16 февруари /петък/ в 10.30 ч. в Заседателната зала на администрацията. Тема на срещата с журналисти и граждани...