• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.01.2017

С 16 гласа "за" и 2 "въздържал се" Общинският съвет прие бюджета на Община Балчик за 2017 година. Заложените приходи и разходи възлизат на 26 781 000 лева. Очакваните пари от местни дейности са 18 736 610 лева, а делегираните от държавата дейности ще бъдат финансирани в размер на 8 044 390 лева. 800 хиляди са заложени за неотложни разходи.
За опазване на околната среда, осветление, ремонт на пътища, чистота и благоустрояване ще се похарчат 6 668 562 лева.
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" ще поеме 1 615 192 лева от общата рамка на бюджета. В това число  влизат 538 000 лева, които ще отидат за ремонт на стадиона, а 100 000 лева ще се дадат за проектиране и изграждане на централен вход на НЧ "П.Хилендарски".
Бюджетът тази година предвижда оборудване и поддържане на културно-информационния център "Мелницата" за над 1 милион лева.
Програмата за развитие на туризма включва и запазване на съществуващите фестивали и културни събития в Община Балчик. Някои от тях ще бъдат допълнително финансирани, сочат планираните данни.
Спортните клубове ще бъдат подпомогнати  със 113 хиляди лева, а футболните отбори ще се финансират с 556 192 лева. Предвидени са 69 хиляди лева за финансиране на спортни турнири и събития.

Подробна информация за бюджета може да се види на www.balchik.bg

Дирекция "Социално подпомагане" приема заявление-декларация от желаещите да получат еднократна финансова подкрепа за отопление.
Районна избирателна комисия Добрич разполага с пет демонстрационни машини с инсталиран софтуер за пробно гласуване за предстоящите избори за президент, вицепрезидент и...