• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.03.2016

На 22 март, вторник, Общинската администрация няма да обслужва граждани поради профилактика на електропреносната мрежа.

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,