• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.05.2015

Общинският съвет прие днес отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Балчик за първото тримесечие на настоящата година. В изложението си пред съветниците кметът Николай Ангелов съобщи, че Общината няма неразплатени задължения за периода. С най-голям дял в изпълнението на бюджета са приходите от данък върху недвижими имоти 41,6%, следвани от данъка върху превозните средства - 29,7%.
От неданъчните приходи най-голям е делът от събиране на таксата за битови отпадъци - 491194 лева или 55,6%.
Направените разходи възлизат на 4 020 190 лева.

Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.