• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.03.2015

Във връзка с провеждане на Национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра под надслов "Да създадем заедно България 2020", на 01.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата  на Община Балчик ще се проведе среща с представители на областен информационен център Добрич. Целта на кампанията е популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз. На срещата се очаква присъстващите да дадат своите мнения и идеи какво биха желали да се промени и какво да се направи с помощта на европейските фондове.

Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,