• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.01.2015

Общинската данъчна служба започна събирането на данъци. Заплатилите  задълженията си до 30 април за цялата година ползват 5% отстъпка. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци са 30 юни и 31 октомври.
    Данъчната служба работи с граждани и фирми всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. /без прекъсване/. На касата може да се плати в брой или чрез пос терминал. Дължимата сума може да се заплати и с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка на следната сметка:
    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
    банков код - UNCR BGSF
    “Уникредит Булбанк”  АД  
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00 
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
Сроковете за плащане на патентен данък за 2015 г.са :
I вноска – 31 януари 2015г.
II вноска – 30 април 2015г.
III вноска – 31 юли 2015г.
IV вноска – 31 октомври 2015г.
Във връзка с промяна на Закона за местните данъци и такси от 01.01.2014 г. всички собственици на превозни средства ползват следните облекчения:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто. 
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,  а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 данък.
Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро
6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
 
Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба " към Община Балчик и на тeлефони : 0579 72849; 0579 71088; 0579 71089.

Започва изграждането на нова спортна площадка в балчишкия ж.к."Балик". Кметът Николай Ангелов подписа договор за финансиране с Държавен фонд "Земеделие" на стойност 92151.27 лв....
Спектакълът "Лицата на Балчик", който за поредна година ще бъде кулминация на празника на Белия град 24 май, ще се огласи от Орлин Павлов и звездната компания на 4Magic. Водещата...