• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.11.2009

В писмо на кмета на Община Балчик Николай Ангелов до Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се настоява в едномесечен срок да бъде издаден декларационен акт за храма на Кибела. Документът е в съответствие със Закона за културното наследство и съгласно него /чл.58/ се определя научната и културната стойност на недвижимия обект, предварителната му класификация и категория, както и временните режими за неговото опазване. Чл.59 от същия нормативен акт посочва, че общинските администрации трябва да получат копие от този документ. През последните три години Общината многократно е настоявала за издаването му, като последното писмо до НИОНКЦ е от 4.09.2009г.
Николай Ангелов уведомява културната институция, че Община Балчик е осигурила средства и ресурс за своевременно реагиране за запазване на паметника от атмосферните влияния, но тригодишното бездействие на НИОНКЦ за издаване на декларационен акт и изготвяне на комплексна оценка във връзка с регистрирането му пречи за предприемане на каквито и да са действия в частния имот.


Оригинални плакати на Кристо и Жан-Клод са подредени в Художествената галерия на Балчик. Изложбата е от колекцията на Фестивала "Процес-Пространство" и ще бъде открита тази...
С концерт на клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров днес се открива дванадесетото издание на фестивала "Дни на класиката в Балчик".