• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.11.2009

В писмо на кмета на Община Балчик Николай Ангелов до Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се настоява в едномесечен срок да бъде издаден декларационен акт за храма на Кибела. Документът е в съответствие със Закона за културното наследство и съгласно него /чл.58/ се определя научната и културната стойност на недвижимия обект, предварителната му класификация и категория, както и временните режими за неговото опазване. Чл.59 от същия нормативен акт посочва, че общинските администрации трябва да получат копие от този документ. През последните три години Общината многократно е настоявала за издаването му, като последното писмо до НИОНКЦ е от 4.09.2009г.
Николай Ангелов уведомява културната институция, че Община Балчик е осигурила средства и ресурс за своевременно реагиране за запазване на паметника от атмосферните влияния, но тригодишното бездействие на НИОНКЦ за издаване на декларационен акт и изготвяне на комплексна оценка във връзка с регистрирането му пречи за предприемане на каквито и да са действия в частния имот.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС,
До лицата, извършващи туристическа дейност в обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечение
Община Балчик съобщава,