• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

10.02.2014

Във връзка с предстоящите в края на месец май 2014г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация уведомява всички пълнолетни граждани с постоянен адрес в община Балчик и настоящ адрес държава извън Европейския съюз, че според чл. 3 ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс, критерий за включване на лицата в избирателните списъци е да са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз. Ако срокът на отседналост не е спазен, гражданите с настоящ адрес страна извън Европейския съюз ще бъдат включени в списъка на заличените лица.
    Приканваме гражданите, които  трайно са се завърнали в община Балчик, но все още не са променили настоящия си адрес, да го направят до 25-ти февруари 2014г., като посетят отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” или кметството. При заявяване на адреса, освен документ за самоличност, се предоставят и документи, доказващи правото на ползване на жилището (съгласно чл. 92 от Закона за гражданска регистрация).

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...