• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

31.10.2013

На свое заседание днес Общинският съвет даде съгласие Община Балчик да кандидатства по проект за изграждане на рибарско селище с лодкостоянки и хелниг за плавателните съдове на рибарите. Проектът е по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007-2013/. След одобрение от управляващия орган, се очаква да бъдат модернизирани 30 лодкостоянки и да се обособят 12 места за поставяне на контейнери, в които рибарите да държат имуществото си.

Дирекция "Социално подпомагане" приема заявление-декларация от желаещите да получат еднократна финансова подкрепа за отопление.
Районна избирателна комисия Добрич разполага с пет демонстрационни машини с инсталиран софтуер за пробно гласуване за предстоящите избори за президент, вицепрезидент и...