• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

05.07.2013

Общата сума, която ще се усвоява, е в размер на 157 340.85 лева.
Проектът се осъществява чрез Оперативна програма "Административен капацитет" и Европейския социален фонд, стана ясно днес на пресконференция в Общината.
Целта на екипа е да бъде оптимизирана структурата на местната администрация, за да може да работата й да бъде по-ефективна и да се избегнат дублиращи се функции.
Ще бъде приложена единна методология за анализ и набелязване на проблемните области в дейността на администрацията. Работата предвижда също да се усъвършенстват вътрешните нормативни документи и правилници, като се повиши ефективността в дейностите на служителите. 
Днес бе отчетено, че през последните две години численият състав на администрацията е бил значително намален, а настоящият проект ще помогне за по-качествената работа на служителите.
 

Дирекция "Социално подпомагане" приема заявление-декларация от желаещите да получат еднократна финансова подкрепа за отопление.
Районна избирателна комисия Добрич разполага с пет демонстрационни машини с инсталиран софтуер за пробно гласуване за предстоящите избори за президент, вицепрезидент и...