• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.05.2012

На заседание на Общински съвет бе решено да бъде отменен до момента действащият устав на „СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД. Община Балчик вече притежава изцяло капитала на акционерното дружество и се явява едноличен собственик. Извършена бе и промяна на търговското наименование на дружеството, което вече се нарича "Търговски център Кранево" ЕАД, както и на адреса на управление. Приет бе нов устав, а за членове на Съвета на директорите бяха избрани Кристиян Маринов, Здравко Гайдарджиев и Соня Миткова.

Със заповед на д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция, грипната ваканция за учениците от общините Добрич и Балчик се удължава до края на седмицата.
Общинският съвет прие внесения от кмета Николай Ангелов сборен бюджет на Община Балчик за 2020 година. Рамката за приходи и разходи е в размер на 25 537 000 лева.